Đại Lợi SB
Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của bạn thân về cách viết content để triển khai quảng cáo trên facebook Có 3 vấ...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Để trở thành người kinh doanh online giỏi trước hết bạn phải hiểu thị trường mà mình đang cung cấp. Người làm marketing giỏi cũng thế, cần h...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Khác với trước đây khi hình ảnh dùng cho hoạt động quảng cáo Facebook quá 20% text (chữ) sẽ không được facebook phê duyệt quảng cáo.  Đọc th...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Xin chào các nhà quảng cáo chuyên nghiệp. Trong thời gian qua mình hơi bận một số kế hoạch nên không thể triển khai các kế hoạch chia sẻ về ...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác