LinhHon HuynhDe
Cũng là một bài viết về lĩnh vực SEO web dài hơi và tiếp theo 1 phần quan trọng không kém trong SEO chính là Cấu trúc dữ liệu (Structure Da...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Blogspot cung cấp cho chúng ta các thẻ tiêu đề để tùy chỉnh Robot nhưng thông thường chúng ta sẽ không hiểu sâu để vận dụng linh hoạt cho đ...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Cấu trúc SILO là mô hình phân cấp cấu trúc link và đi link từ đó tạo ra 1 mô hình liên kết trong quá trình xây dựng nội dung. Có thể suy ngh...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Về cơ bản hiện tại Google có 6 thuật toán chi phối SEO web mà các SEOer và các Webmaster cần biết. Các thuật toán này giúp đánh giá và loạ...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Tỷ lệ thoát (Bounce rate) là gì? Tỷ lệ thoát là % số phiên (số lần ghé web) mà người dùng chỉ xem 1 trang. VD: Tôi vào website Toilaquantri....
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Đây là kỹ năng cực kì quan trọng trong việc tìm kiếm thông tin trong môi trường internet. Có rất nhiều thông tin trở nên lỗi thời một cách n...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Bài viết này là nhằm hỗ trợ cho các bạn có kiến thức căn bản nhất về SEO và học Làm web. Chúng ta thường được nghe nói các khái niệm về link...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một thủ nhỏ trong SEO web là kiểm tra bài viết của mình đã được Google Index chưa? Thông thường đối với cá...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Trong SEO web chia ra làm 5 trường phái (Định nghĩa riêng theo quan niệm cá nhân của mình :D). Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn tổng qua...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
SEO chủ yếu gồm 2 bộ phận là SEO Onpage và SEO Offpage SEO gồm 4 yếu tố chính bao gồm: Content, Link, Traffic, Cấu trúc website Tổng hợp kiế...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác