Đại Lợi SB
Marketing Online được gộp bởi 2 từ là Marketing & Online. Bản thân Marketing là muốn truyền tải một thứ gì (thông điệp) đến chính xác kh...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Đây là một trong những kiến thức "Làm giàu" căn bản nhất mà bạn nên biết để có thể sử dụng nguồn vốn của bạn hợp lí. Đồng thời chú...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Có rất nhiều yếu để tạo nên công việc bán hàng thành công. Tuy nhiên với mô hình kinh doanh đa phần là nhỏ của đại bộ phận người Việt Nam th...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Dưới đây là một số chiến lược bán hàng để bạn có thể áp dụng cho chiến lược kinh doanh online, chiến lược bán hàng cho doanh nghiệp của mình...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Tuy đây chỉ là công thức tăng doanh số đơn giản trong kinh doanh nhưng khi kinh doanh thông thường bạn cần liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Bạn đang kinh doanh một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó bạn muốn tìm hiểu về ngành nghề của bạn đang kinh doanh có tiềm năng có giúp bạn kiếm t...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
CHI PHÍ CƠ HỘI Bạn đã bao giờ nghe đến khái niệm  Chi Phí Cơ Hội?  Vậy chi phí cơ hội là gì cách tính toán chi phí cơ hội như thế nào? Và ý ...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Tôi có vài người bạn bắt đầu ra "kiếm cơm" ngoài xã hội hay bị mập mờ giữa khái niệm về Buôn, Kinh Doanh và Khởi nghiệp là như thế...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Một điều thường thấy ở rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đầy đủ tất cả các phòng ban như Phòng Kinh Doanh, Phòng Marketing, Phòng P...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Bán hàng là hoạt động kinh tế diễn ra hàng ngày trong xã hội, nó giúp lưu chuyển hàng hóa từ nơi thừa sang nơi thiếu nhằm đảm bảo cho mọi ho...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác