LinhHon HuynhDe
Microsoft với hệ điều hành Windows Xp huyền thoại, đa nhiệm đang mất dần thị phần sử dụng vào thế hệ kép Windows 7/8. Tuy nhiên Win XP v...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Bản Ghost Windows Xp SP3 Full Sata - Driver - Soft làm theo yêu cầu:     * Cập nhật: - Tích hợp bản Supper mini xp full soft...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Microsoft với hệ điều hành Windows Xp huyền thoại, tiếp tục là đề tài mà rất nhiều người dùng quan tâm. Đó là vào năm 2014 Windows Xp...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác
LinhHon HuynhDe
Mặc dù những ưu thế mà Windows 7, Windows 8 mang lại, thế nhưng những gì mà Xp đã từng có chắc chắn nó không dễ dàng bị loại bỏ, đó...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác