Đại Lợi SB
Microsoft với hệ điều hành Windows Xp huyền thoại, đa nhiệm đang mất dần thị phần sử dụng vào thế hệ kép Windows 7/8. Tuy nhiên Win XP v...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Bản Ghost Windows Xp SP3 Full Sata - Driver - Soft làm theo yêu cầu:     * Cập nhật: - Tích hợp bản Supper mini xp full soft...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Microsoft với hệ điều hành Windows Xp huyền thoại, tiếp tục là đề tài mà rất nhiều người dùng quan tâm. Đó là vào năm 2014 Windows Xp...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác
Đại Lợi SB
Mặc dù những ưu thế mà Windows 7, Windows 8 mang lại, thế nhưng những gì mà Xp đã từng có chắc chắn nó không dễ dàng bị loại bỏ, đó...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác